VIKTIGT!
På grund av den rådande smittorisken är Säbyhemmet stängt tills vidare. Det innebär att all verksamhet i Eternellen är inställd.

ÅRSMÖTET I ETERNELLEN
Årsmötet är inställt.


Per-Erik Ekman 2020-04-06

VÄLKOMMEN TILL ETERNELLEN     Denna text är för närvarande inte aktuell.

Eternellens lokaler hittar Du inne i Säbyhemmet, nära Salem C. Om Du står mellan Kommunhuset och Biblioteket ser du Säbyhemmet rakt fram nedanför backen.
Adressen är Fredriksbergsvägen 50, entré Säbyhemmet.
Telefonnummer 08 532 597 92.

Känn Dig välkommen till Eternellen. Här hittar Du verksamheter för pensionärer och andra daglediga, som söker meningsfulla sysselsättningar.

Välkommen att spela Bridge på Eternellen!      Denna text är för närvarande inte aktuell!
Normalt spelas Bridge på Eternellen varje måndag kl. 13.00 - 16.00. Tag med en partner.
Kontaktperson är Irene Beckman. Telefon: 070 837 47 93. Mail: irene.beckman.2@gmail.com

FÖRENINGEN ETERNELLEN                       
Verksamhetsberättelse 2019

Gårdsrådet har bestått av 1 ordförande, 6 ledamöter och 3 ersättare.

Vi har haft 11 protokollförda sammanträden under året, inklusive gårdsstämma och konstituerande stämma.

Gårdsstämman den 18 mars leddes av Olle Glimvik.

Cafeverksamheten har varit öppen måndag, onsdag, fredag kl 09.00-12.00 med i genomsnitt
ca 15-20 besökare per dag. Vid bingo det dubbla.

5 hobbygrupper har pågått under våren och 7 stycken under hösten.

Vid Salemsdagen 31 augusti deltog snickeriet och Ingrid Östlund med information och
uppvisande av hantverk.


Lättgymnastik  måndagar och onsdagar under vår och höst. Måndagsgruppen i Lilla
Murgrönan runt 30 deltagare. Onsdagar på Eternellen. Något färre p.g.a. utrymmesskäl. Några måndagar har bytts ut mot afrikansk dans.

Bingo har spelats sista fredagen i månaden, med uppehåll under juni, juli och augusti. Ca 40
deltagare per gång.


Bridge har spelats varje måndag under året. 20 deltagare i genomsnitt.

Den 17 april serverades påsklunch. Avgift 60 kr. Musik Ruperts ork.


Den 19 juni bjöds på ett välbesökt midsommarfirande med kaffe och sedvanlig rulltårtsbakelse, samt sång och musik av AnnaLenas orkester.

Den 29 maj gjorde vi en resa  till Linnés Hammarby och trädgård. 36 deltagare.
Trevlig o lärorik dag trots kallblåst.

Den 6 dec. gjordes en resa till Nora julmarknad. 44 deltagare. Regnigt men mysigt.
Båda resorna har fått många lovord.


Julbuffén anordnades den 11 dec med musik av Ruperts orkester. Avgift 100 kr.

Vid samtliga fester anordnades lotterier med alster från hobbygrupperna.    
                
Festerna har varit fullbokade 60-70 personer och mycket uppskattade.
 
Vår hemsida (eternellenisalem.se) har under året haft 636 besök.
 

BUSSRESAN TILL JULMARKNADEN I NORA 2019-12-07.
I bussen sjöng vi "Tre små gummor skulle gå en gång till marknaden uti Nora". I själva verket var vi totalt 40 personer; både gummor och gubbar, så den gamla vistexten stämde inte riktigt, men visst var vi på väg till marknaden i Nora och sången lät fint.
Vi stannade till i Arboga för fikarast både på ut- och hemresan, vilket var uppskattat.
Vi var framme i Nora vid tolvtiden och vi fick tre timmar att disponera efter eget val. Vädret denna fredag var inte det allra bästa. Det var gråväder med regn och en del snöflingor. Man höll sig gärna inomhus och i den stora kyrkan, som var fullsatt, bjöds det på vacker körsång med populära julsånger och i församlingshemmet kunde man köpa soppa och lotter av Röda Korset. Många marknadsstånd fyllda med varor av olika slag lockade nog inte till den försäljning man hoppats på.
Ett stort tack till Irene Beckman som ordnade denna lyckade resa. Att vädret var som det var kan ju inte hon lastas för.

Irene Beckman, som ordnade den trevliga resan på väg att ta plats i bussen. 

I kyrkan kunde man få tak över huvudet men också få lysnna till vacker körsång.

En orienteringstavla på torget hälsade välkommen.

En kvinna med positiv lättade upp i ruskvädret.

Staty på torget.

Körsångare i kyrkan.

Den som ville kunde få rida en sväng.

Möjlighet fanns att åka hästdroska.

Grantomtar med röda näsor fanns att köpa.
 

Interiör från kyrkan med altaret.

Föreningen Eternellen styrs av Gårdsrådet med representanter från PRO, SPF och KRF.
Följande ledamöter och ersättare ingår i styrelsen:

Namn                              Telefonnummer
Tommy Roos, ordförande070 673 40 63
Bertha Norell, ledamot, kassör070 848 11 94
Irene Beckman, ledamot070 837 47 93
Leif Svärd, ledamot08 532 500 20
Curt Brandt, PRO, ledamot070 264 44 70
Karin Danielsson, PRO, ersättare070 541 06 56
Per-Erik Ekman, SPF, vice ordförande070 291 98 89
Laila Molin, SPF, sekreterare070 444 17 67
Bo-Jonny Stockhaus, KRF, ledamot070 474 83 58
Yvonne Jangebrink, KRF, ersättare08 532 515 43

ETERNELLENS GÅRDSRÅDS STYRELSE.
Nedan följer tre bilder på styrelsens sammansättning i Eternellens Gårdsråd.
Saknas på bild gör Curt Brandt (PRO), Bo-Jonny Stockhaus (KRF) och Leif Svärd, ledamot.

Ovan. På den första bilden ser vi Tommy Roos, som är ordförande i Eternellens Gårdsråd. Vid hans sida sitter Yvonne Jangebrink, KRF.

På bilden ovan kan vi se Irene Beckman, ledamot samt Per-Erik Ekman och Laila Molin, båda representerande SPF Seniorerna, Salem.  Laila är dessutom Gårdsrådets sekreterare.

På den sista bilden hittar vi Karin Danielsson och Bertha Norell.

                                                                                                                   Per-Erik Ekman/Version 42/2020-07-01