VIKTIGT!
På grund av den rådande smittorisken är Säbyhemmet stängt tills vidare. Det innebär att all verksamhet i Eternellen är inställd.
Dock har Snickeriet kunnat öppna upp med egen ingång.


Per-Erik Ekman 2020-10-30

**********  O B S E R V E R A  *******

!!!!!  Aktuell Information  !!!!!

 

Regeringen har 2020-11-16 fastställt nya restriktioner att man inte får vara fler än 8 deltagare på officiella möten. Skall gälla fr o m den 24 november och 1 månad framåt till att börja med. 
Vi uppmanar er alla att hålla i och hålla ut !
Hoppas att vi snart får möjlighet att träffas igen .............
 Styrelsen
Gårdsrådet Eternellen


Irene Beckman 2020-11-17
 

Så har vi då lämnat 2020 bakom oss, ett år som vi nog helst vill glömma. 2021 har inletts med ökad smittspridning och ytterligare restriktioner men också med vaccin. Salem var bland de första, redan den 26 december vaccinerades den första Salems-bon. Vi som bor hemma utan hemtjänst får ge oss till tåls, det kan dröja några månader innan det blir vår tur. Vi ser fram emot den dag då vi kan ses igen och återuppta våra verksamheter, så HÅLL I och HÅLL UT! 

Irene Beckman 2021-01-06

 ***********************************************************
Vårens uppskjutna årsmöte hölls onsdagen den 25 november i Lilla Murgrönan. Olle Glimvik hade hand om ordförandeklubban, protokoll fördes av Laila Molin. Nedan ses verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för 2020 med bilaga.
 Styrelsen

 

Protokoll från Årsmötet i Lilla Murgrönan den 25 november finns att läsa i pdf-format under fliken "Information".

FÖRENINGEN ETERNELLEN    
                  

Verksamhetsberättelse 2019

Gårdsrådet har bestått av 1 ordförande, 6 ledamöter och 3 ersättare.

Vi har haft 11 protokollförda sammanträden under året, inklusive gårdsstämma och konstituerande stämma.

Gårdsstämman den 18 mars leddes av Olle Glimvik.

Cafeverksamheten har varit öppen måndag, onsdag, fredag kl 09.00-12.00 med i genomsnitt
ca 15-20 besökare per dag. Vid bingo det dubbla.

5 hobbygrupper har pågått under våren och 7 stycken under hösten.

Vid Salemsdagen 31 augusti deltog snickeriet och Ingrid Östlund med information och
uppvisande av hantverk.


Lättgymnastik  måndagar och onsdagar under vår och höst. Måndagsgruppen i Lilla
Murgrönan runt 30 deltagare. Onsdagar på Eternellen. Något färre p.g.a. utrymmesskäl. Några måndagar har bytts ut mot afrikansk dans.

Bingo har spelats sista fredagen i månaden, med uppehåll under juni, juli och augusti. Ca 40
deltagare per gång.


Bridge har spelats varje måndag under året. 20 deltagare i genomsnitt.

Den 17 april serverades påsklunch. Avgift 60 kr. Musik Ruperts ork.


Den 19 juni bjöds på ett välbesökt midsommarfirande med kaffe och sedvanlig rulltårtsbakelse, samt sång och musik av AnnaLenas orkester.

Den 29 maj gjorde vi en resa  till Linnés Hammarby och trädgård. 36 deltagare.
Trevlig o lärorik dag trots kallblåst.

Den 6 dec. gjordes en resa till Nora julmarknad. 44 deltagare. Regnigt men mysigt.
Båda resorna har fått många lovord.


Julbuffén anordnades den 11 dec med musik av Ruperts orkester. Avgift 100 kr.

Vid samtliga fester anordnades lotterier med alster från hobbygrupperna.    
                
Festerna har varit fullbokade 60-70 personer och mycket uppskattade.
 
Vår hemsida (eternellenisalem.se) har under året haft 636 besök.
 

FÖRENINGEN ETERNELLEN VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan 2020
Verksamheten inom hobbycirklarna fortsätter som tidigare.
Snackcafé måndagar, onsdagar och fredagar.
Lättgymnastik måndagar under vår och höst,
Chigong planerad till onsdagar. Avgift.
Matlagningskurs för herrar onsdagar, om fler intresserade anmäler sig.
Bingo planeras till sista fredagen i varje månad ( ej juni, juli, aug.) 
Bridge spelas måndagar.
Gårdsstämman hålls måndag den 16 mars kl. 10,00
Sedvanlig påsklunch, jullunch och midsommarkaffe anordnas.
En eller två bussresor under året .
Representation på Salemsdagen i augusti.

 


Tillägg till Verksamhetsplan och budget 2020

Den verksamhetsplan som presenteras för år 2020 har inte kunnat verkställas p g a rådande Corona-pandemi. Detsamma gäller budgetförslaget för 2020.

Tommy Roos
Ordf+

 

Föreningen Eternellen styrs av Gårdsrådet med representanter från PRO, SPF och KRF.
Följande ledamöter och ersättare ingår i styrelsen:

Namn                              Telefonnummer
Tommy Roos, ordförande070 673 40 63
Bertha Norell, ledamot, kassör070 848 11 94
Irene Beckman, ledamot070 837 47 93
Leif Svärd, ledamot08 532 500 20
Curt Brandt, PRO, ledamot070 264 44 70
Karin Danielsson, PRO, ersättare070 541 06 56
Per-Erik Ekman, SPF, vice ordförande070 291 98 89
Laila Molin, SPF, sekreterare070 444 17 67
Bo-Jonny Stockhaus, KRF, ledamot070 474 83 58
Yvonne Jangebrink, KRF, ersättare08 532 515 43

ETERNELLENS GÅRDSRÅDS STYRELSE.
Nedan följer tre bilder på styrelsens sammansättning i Eternellens Gårdsråd.
Saknas på bild gör Curt Brandt (PRO), Bo-Jonny Stockhaus (KRF) och Leif Svärd, ledamot.

Ovan. På den första bilden ser vi Tommy Roos, som är ordförande i Eternellens Gårdsråd. Vid hans sida sitter Yvonne Jangebrink, KRF.

På bilden ovan kan vi se Irene Beckman, ledamot samt Per-Erik Ekman och Laila Molin, båda representerande SPF Seniorerna, Salem.  Laila är dessutom Gårdsrådets sekreterare.

På den tredje bilden ser vi Karin Danielsson, PRO och Bertha Norell, kassör.
 

BUSSRESAN TILL JULMARKNADEN I NORA 2019-12-07.
I bussen sjöng vi "Tre små gummor skulle gå en gång till marknaden uti Nora". I själva verket var vi totalt 40 personer; både gummor och gubbar, så den gamla vistexten stämde inte riktigt, men visst var vi på väg till marknaden i Nora och sången lät fint.
Vi stannade till i Arboga för fikarast både på ut- och hemresan, vilket var uppskattat.
Vi var framme i Nora vid tolvtiden och vi fick tre timmar att disponera efter eget val. Vädret denna fredag var inte det allra bästa. Det var gråväder med regn och en del snöflingor. Man höll sig gärna inomhus och i den stora kyrkan, som var fullsatt, bjöds det på vacker körsång med populära julsånger och i församlingshemmet kunde man köpa soppa och lotter av Röda Korset. Många marknadsstånd fyllda med varor av olika slag lockade nog inte till den försäljning man hoppats på.
Ett stort tack till Irene Beckman som ordnade denna lyckade resa. Att vädret var som det var kan ju inte hon lastas för.

Irene Beckman, som ordnade den trevliga resan på väg att ta plats i bussen. 

I kyrkan kunde man få tak över huvudet men också få lyssa till vacker körsång.

En orienteringstavla på torget hälsade välkommen.

                                                                                                                 

Möjlighet fanns att åka hästdroska.

Den som ville kunde få rida en sväng.

Grantomtar med röda näsor fanns att köpa.
 

Interiör från kyrkan med altaret.

Körsångare i kyrkan.

Staty på torget.

En kvinna med positiv lättade upp i ruskvädret.