VÄLKOMMEN TILL ETERNELLEN

Eternellens lokaler hittar Du inne i Säbyhemmet, nära Salem C. Om Du står mellan Kommunhuset och Biblioteket ser du Säbyhemmet rakt fram nedanför backen.
Adressen är Fredriksbergsvägen 50, entré Säbyhemmet.
Telefonnummer 08 532 597 92.

Känn Dig välkommen till Salems kommuns aktivitetscenter. Här hittar Du verksamheter för pensionärer och andra daglediga, som söker meningsfulla sysselsättningar.
Se program lite längre ner!

Nedan hittar Du åtta bilder från föreningen Eternellens gårdsstämma den 18 mars 2019.

1. Gårdsstämmans ordförande Olle Glimvik och föreningen Eternellens ordförande Tommy Roos.

2. Några av gårdsstämmans deltagare: Uno Johansson, Irene Beckman och Yvonne Jangebrink - flera finns på kommande bilder.

3. Ankie Bosander och Margareta Johansson. Dansk vecka på Säbyhemmet - därav många danska flaggor.

4. Bertha Norell och Laila Molin, kassör respektive sekreterare i föreningen Eternellen. Till höger Jan Molin.

5. Deltagare från snickeriet. Till höger Bo Andersson.

6. Franco, en av deltagarna på föreninen Eternellens gårdsstämma.

7. Andra deltagare var  Karl-Ove Lundholm - ordförande i PRO samt Ingrid Östlund närmast honom.

8. Mats Gustavsson till vänster, är en av revisorerna i föreningen Eternellen. 

Eternellens  programblad för våren 2019 hittar Du nedan

VAD HÄNDER I ÖVRIGT ?

Kom till Eternellen och spela Bingo!
Sista fredagen i månaden spelas Bingo på Eternellen.
I mars blir det alltså bingospel den 29:e
och i april den 26:e. Välkommen!

Välkommen att spela Bridge på Eternellen!
På bilden nedan är det full aktivitet vid några av borden.

Normalt spelas Bridge på Eternellen varje måndag kl. 13.00 - 16.00. Tag med en partner.
Kontaktperson är Irene Beckman. Telefon: 070 837 47 93. Mail: irene.beckman.2@gmail.com

Eternellens Gårdsråds styrelse.
Nedan följer tre bilder på styrelsens sammansättning i Eternellens Gårdsråd.
Saknas på bild gör Curt Brandt (PRO), Bo-Jonny Stockhaus (KRF) och Leif Svärd (adjungerad).

Ovan. På den första bilden ser vi Tommy Roos, som är ordförande i Eternellens Gårdsråd. Vid hans sida sitter Yvonne Jangebrink, KRF.

På bilden ovan kan vi se Irene Beckman, ledamot samt Per-Erik Ekman och Laila Molin, båda representerande SPF Seniorerna, Salem.  Laila är dessutom Gårdsrådets sekreterare.

På den sista bilden av tre på Eternellens Gårdsråds styrelse, kan vi se Karin Danielsson, PRO, och Bertha Norell, som är kassör.

Föreningen Eternellen styrs av Gårdsrådet med representanter från PRO, SPF och KRF.
Följande ledamöter och ersättare ingår i styrelsen:

Namn                              Telefonnummer
Tommy Roos, ordförande070 673 40 63
Bertha Norell, kassör070 848 11 94
Irene Beckman, ledamot070 837 47 93
Curt Brandt, PRO, ledamot070 264 44 70
Karin Danielsson, PRO, ersättare070 541 06 56
Per-Erik Ekman, SPF, vice ordförande070 291 98 89
Laila Molin, SPF, sekreterare070 444 17 67
Bo-Jonny Stockhaus, KRF, ledamot070 474 83 58
Yvonne Jangebrink, KRF, ersättare08 532 515 43
Leif Svärd, adjungerad08 532 500 20

                                                                                                                                 Per-Erik Ekman/Version 18/2019-03-19