Vårens uppskjutna årsmöte hölls onsdagen den 25 november i Lilla Murgrönan. Olle Glimvik hade hand om ordförandeklubban och  protokollet fördes av Laila Molin. 
 Styrelsen